Det Gyldne Snit

Det gyldne snit kan i hvert fald spores tilbage til Pythagoras ( c. 580 – c.500 f. Chr.). Hos Euclid (c. 365-300 f. Chr.) skriver om at dele en linie efter følgende princip: Den mindste del skal forholde sig til den største del som den største del til hele linien:

<!--:da-->Phi<!--:--><!--:en-->Phi<!--:-->

Phi Bogstavet bruges inden for matematikken til at betegne det gyldne snits forhold, et irrationalt tal, hvor φ ≈ 1.618033988749894848204586834366… phi 0.618034.. (φ) Det gælder, at phi2 + phi = 1 (phi er det eneste tal, der lagt til sit eget kvadrat giver 1.)