Det Gyldne Snit

Det gyldne snit kan i hvert fald spores tilbage til Pythagoras ( c. 580 – c.500 f. Chr.).

Hos Euclid (c. 365-300 f. Chr.) skriver om at dele en linie efter følgende princip:
Den mindste del skal forholde sig til den største del som den største del til hele linien:

Fibonacci Rektangler og den gyldne spiralFibonacci Rectangles and Shell Spirals

fibSpiralANIM
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987

En karakteristisk egenskab ved denne figur er, at man, hvis man fjerner den kvadratiske del af et gyldent rektangel, står tilbage med endnu et nyt gyldent rektangel med samme proportioner som det første. Denne proces kan gentages i det uendelige, hvilket fører til en approksimation af den gyldne spiral.