Sølvnitrat

frederiksen

Sølvnitrat er en giftig og ætsende kemisk forbindelse af sølvkvælstof og ilt. I sin rene form ved stuetemperatur og i atmosfærisk tryk optræder stoffet som gennemsigtige eller hvide krystaller.

Sølvnitrat bruges i fotografiske film og i fremstillingen af farvestoffer. Desuden udgør det “kilden” til sølv ved forsølvning (herunder forsølvning af glasplader som derved bliver til spejle).

Sundhed og sygdom

Sølvnitrat er giftigt ved indtagelse eller inhalation. Ved kontakt med hud kan stoffet skabe brune misfarvninger, som gradvist bliver sorte. Disse misfarvninger kan ikke vaskes eller på anden måde fjernes – har man først fået dem, må man vente på at huden slides udefra, og ny, “pletfri” hud skabes indefra.

Opløsninger med lave koncentrationer (f.eks. 1 %) af sølvnitrat virker antiseptisk, og har tidligere været anvendt som øjendråber på nyfødte.

Vinsyre

frederiksen link

vinsyre, dihydroxybutandisyredihydroxyravsyre, C4H6O6, farveløst, krystallinsk stof, der er letopløseligt i vand. Vinsyre er meget udbredt i naturen, både frit og som salte. Under vingæring udskilles det sure kaliumsalt vinsten, der er udgangspunkt for den industrielle fremstilling af vinsyre. Kaliumsaltet omdannes til calciumsaltet, som derpå dekomponeres med svovlsyre.

Den naturlige vinsyre er optisk højredrejende, men der findes også en venstredrejende form (jf. isomeri). Den racemiske blanding af disse, kaldet druesyre, er optisk neutral. Endelig er isomeren mesovinsyre også optisk neutral. Louis Pasteurs studier af vinsyreisomerer lagde i 1848 grunden til den moderne stereokemi. Vinsyreanvendes som smagsforstærker og antioxidant i levnedsmiddelindustrien.

Methylsalicylat

Andre navne:
2-Hydroxybenzoesyremethylester, salicylsyremethylester.
(Eng.: Methyl salicylate, 2-hydroxybenzoic acid methyl ester, wintergreen oil)

Methylsalicylat er en ester mellem salicylsyre og methanol.
Methylsalicylat har en lugt der kan beskrives som mynte, krydret, sød og vintergrøn.
Methylsalicylat er hovedbestanddel i de æteriske olier vintergrøntolie og gaultheriaolie.

MV= 152,15 g/mol; SMP= -8,6oC; KP= 220-223oC; bruttoformel: C8H8O3; densitet: 1,17g g/cm3; CAS-nummer: 119-36-8

Se også ethylsalicylat og propylsalicylat.
BioSite 19/3,07

—————

Wintergrünöl – OMIKRON

Wintergrünöl – ebay de