STEPPER MOTOR BASICS

Stepper Motor Basics A stepper motor is a brushless, synchronous electric motor that converts digital pulses into mechanical shaft rotations. Each rotation of a stepper motor is divided into a set number of steps, sometimes as many as 200 steps. The stepper motor must be sent a separate pulse for each step. The stepper motor […]

PhiPhi

Phi Bogstavet bruges inden for matematikken til at betegne det gyldne snits forhold, et irrationalt tal, hvor φ ≈ 1.618033988749894848204586834366… phi 0.618034.. (φ) Det gælder, at phi2 + phi = 1 (phi er det eneste tal, der lagt til sit eget kvadrat giver 1.)

Fibonacci Rektangler og den gyldne spiralFibonacci Rectangles and Shell Spirals

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 En karakteristisk egenskab ved denne figur er, at man, hvis man fjerner den kvadratiske del af et gyldent rektangel, står tilbage med endnu et nyt gyldent rektangel med samme proportioner som det første. Denne proces kan gentages i det […]