TEGNING

Tegning er et vigigt redskab til at aftaste virkeligheden

jeg har lært en del forskellige tilgange i årenes løb